zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » כניסת מנהלים

משיקולי אבטחת מידע, יש להזדהות בפני המערכת בכל מחזור עבודה.
חוסר פעילות במערכת לפרק זמן העולה על 20 דק' יביא לניתוקך.

בכניסה למערכת הניהול הינני מקבל/ת את תנאי הסכם השימוש וההרשאה ללא סייג.


שם משתמש:
סיסמא: