zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » איכות הסביבה » "עושים ירוק" » משוטטים - בנושא רעש

משוטטים - בנושא רעש חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 1 "אז מה נשמע?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(231 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 2 "הגורמים לרעש"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(287 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "הסכנות של הרעש"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(240 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "החוקים נחלצים לעזרתנו"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(244 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "אז מה אנחנו עושים עם כל זה?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(233 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 5 "שלח לי שקט..."
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(215 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "משוטטים - בנושא רעש"
במרכז כולו