zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » חגים ומועדים » חנוכה

חנוכה חיפוש
סה"כ 22 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ הדלקת נרות חגיגית
הדלקת נרות חגיגית, הצעות לפעילות, תוכן ומסביב.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(930 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/11/2009

הצעת פעילות קובץ פעולת חנוכה
פעולת חנוכה לכיתות ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(132 KB)
הקובץ חובר ע"י שיר בלונדר ומדריכי שבט משואות ופורסם באתר ביום 4/12/2011

הצעת פעילות קובץ פעילות לחנוכה
פעילות לשכבות הצעירות לפני חנוכה המעבירה את סיפור החג ואת הערכים שעמדו מאחוריו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(66 KB)
הקובץ חובר ע"י נעמה משבט דקר - צופי-ים ופורסם באתר ביום 29/11/2011

מערך פעילות קובץ חג החנוכה
סיפורים והצעות פעילות לחג החנוכה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(289 KB)
הקובץ חובר ע"י ימית הכט ופורסם באתר ביום 7/12/2009

קטעי קריאה קובץ שירון חנוכה
שירי חג החנוכה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(261 KB)
הקובץ חובר ע"י אגף חינוך ופורסם באתר ביום 16/11/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פנקס כיס לצופה למועדי השנה
אוגדן הלכות ומקורות העשרה למועדי השנה ומפעלי העדה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,003 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 22/4/2008

הצעת פעילות קובץ משחקים לחנוכה
הכל בשם אווירת החג (-:
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 1/12/2007

הצעת פעילות קובץ פעילות יצירה לחג החנוכה
לשם פיתוח חשיבה יצירתית ומתן מקום לביטוי אישי בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(48 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 1/12/2007

מאמרים קובץ בית מדרש חנוכה: ההתיוונות בעידן הפוסט-מודרני
שלא כחגים אחרים, אין לחנוכה ספר המיוחד לו, במקרא או במשנה.
אך נרות החנוכה ליוו את קהילות היהודים בכל התפוצות, אלפיים שנה.
אורות הנרות של חנוכה שימרו את הזיקה לארץ ישראל וסייעו לעורר
בדורות אחרונים את התחייה הלאומית של עם ישראל. רבים וטובים
הביטו ב"שיבת ציון" המודרנית ובהקמת מדינת ישראל באספקלריה
חשמונאית. הם קבלו על עצמם לעשות את חנוכה למועד רב משמעות
בתרבות היהודית. הציונית המתחדשת.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(180 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 29/11/2007

מאמרים קובץ בית מדרש בנושא "הנס בעיני המתבונן"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(192 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 29/11/2007

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "חנוכה"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"חגיגה של חגים" - שיטים - מכון החגים הקיבוצי. באתר ניתן למצוא חומר הסבר ומגוון פעילויות הקשורים לחג החנוכה.
1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>