zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » חגים ומועדים » פסח

פסח חיפוש
סה"כ 18 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ מאגר פעולות בנושא חג הפסח
פעולות שכתבו מדריכים לחניכים מכל הגילאים בנושא פסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(226 KB)
הקובץ חובר ע"י שיר בלונדר ומדריכי שבט משואות משבט משואות ופורסם באתר ביום 18/3/2012

כלי עזר לעבודה קובץ פנקס כיס לצופה למועדי השנה
אוגדן הלכות ומקורות העשרה למועדי השנה ומפעלי העדה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,003 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ופורסם באתר ביום 22/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולת חגי ישראל
מטרות
1. החניכים יכירו מאפיינים של חגי ישראל השונים- מאכלים, סמלים וכיו"ב.
2. החניכים יבינו את משמעות החגים (מדוע חוגגים אותם וכו'...).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(91 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/5/2007

מאמרים קובץ בית מדרש: מעבדות לחירות
בית מדרש מעבדות לחירות: קטעי לימוד ומקורות בנושא חג הפסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(136 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ בית מדרש: מעבדות לחירות
בית מדרש מעבדות לחירות: קטעי לימוד ומקורות בנושא חג הפסח חלק שני בנושא: מה אני יודע על חירות?
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(102 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ בית מדרש: מעבדות לחירות
בית מדרש מעבדות לחירות: קטעי לימוד ומקורות בנושא חג הפסח - חלק שלישי בנושא "חירות מן החירות"
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(124 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ חג הפסח
מהו חג הפסח - הכל וקצת על חג הפסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(85 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

הצעת פעילות קובץ מעבדות לחירות
פעולה בנושא חג הפסח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(91 KB)
הקובץ חובר ע"י חגית אליאס ופורסם באתר ביום 19/3/2007

מידע כללי קובץ תחנת פסח - הגדה של טיול
מספר כלים לעזר בפעילות בנושא פסח, לפני הטיול ובמהלכו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(55 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 19/3/2007

כלי עזר לעבודה קובץ הגדת פסח
הגדת פסח היתולית מבית היוצר של הנהגת מרכז.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(146 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות ההנהגה מהנהגת החוף ופורסם באתר ביום 4/4/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "פסח"
במרכז כולו

אתרי אינטרנט

תמונה קטנה
"חגיגה של חגים" - שיטים - מכון החגים הקיבוצי. באתר ניתן למצוא חומר עזר ופעילויות על חג "פסח"!
1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>