zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » זהות יהודית וציונות » הספר "היה נכון"

הספר "היה נכון" חיפוש
סה"כ 33 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 4 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מאמרים קובץ "עדת הצופים" בספר "היה נכון"
לקט קטים בנושא עדת הצופים (הצופים הדתיים) מתוך ספרה של חמדה אלון - "היה נכון".
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,206 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 25/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק יב: "גיבוש דפוסים ותכנים"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,360 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק יג: "בדרך להגשמה חלוצית"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(7,658 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק יד: "בין ההסתדרות ובוגריה"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,620 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק טו: "בימי המרי והמלחמה"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,728 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק טז: "הסתדרות הצופים במבחן המדינה"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,466 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק ראשון, פרק יז: "הפילוג"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,040 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק שני, פרק יח: "התפתחותה של הסתדרות הצופים"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,186 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק שני, פרק יט: "מדריכים והדרכה"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,916 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

מאמרים קובץ חלק שני, פרק כ: "ענפים ייחודיים בתנועה"
מתוך הספר "היה נכון" - חמישים שנות צופיות עברית בארץ ישראל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(934 KB)
הקובץ חובר ע"י חמדה אלון ז"ל ופורסם באתר ביום 22/4/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "הספר "היה נכון""
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>