zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אקטואליה וידע כללי » איכות הסביבה » "עושים ירוק"

"עושים ירוק" מדורי משנה
סה"כ 36 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 4 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "החוקים נחלצים לעזרתנו"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(244 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "אז מה אנחנו עושים עם כל זה?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(233 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 4 "פיתוח בר קיימא"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(276 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס' 5 "הכנה לקראת הסיס - רמות מנשה - שטח פתוח?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(358 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "האדם נגד הטבע"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(734 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "האם זה קשור אלי?"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 6 "הכנה לטיול"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(286 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 5 "שינוי ירוק בקהילה שלנו"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(294 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 3 "ברוכים הבאים ל-2018"
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(296 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה מס’ 5 "שלח לי שקט..."
תוכנית ההדרכה בנושא איכות הסביבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(215 KB)
הקובץ חובר ע"י צוות 2007-8 מהנהגת שרון צפון ופורסם באתר ביום 16/4/2008

חותרים - בנושא פסולת
מבטיחים - בנושא אקולוגיה
משוטטים - בנושא רעש
נחשונים - בנושא זיהום אויר
סוללים - בנושא שטחים פתוחים
עופרים - בנושא מים

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור ""עושים ירוק""
במרכז כולו

| 2 | 1 3 | 4

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>