zofim.org.il
  
 


 
שבט להבות
חץ  אם היית אחראי על מפעל גיוסים מה היית עושה? דף הבית » שבט להבות »אם היית אחראי על מפעל גיוסים מה היית עושה?

אם היית אחראי על תוכנית גיוסים מה היית עושה?

שם*
תפקיד בשבט*
איך היית ממליץ לגייס חניכים
מה היית עושה אם היית אחראי לחשוב על תוכנית גיוסים
איזה הפעלות היית עושה על מנת למשוך את החניכים
תן דרך מקורית לצורת הכניסה לכיתות
תן 5 משחקים להפעלות בכיתה
תן 5 משחקים להפעלות מחוץ לכיתה
האם לדעתך חשוב לעשות טלפונים לחניכים קוודמים שהיו בשבט?
למה לדעתך אין כמעט כמות שכב"ג שבאה לגיוסים?
איך אפשר לגרום לשכב"ג לבוא לגיוסים?
מה היית עושה בשביל שכמה שיותר שכב"ג יבוא לתוכנית הגיוסים שלך