zofim.org.il
  
 


 
שבט כרמל
חץ  טופס הגשת הצעה להנהגת שבט דף הבית » שבט כרמל »טופס הגשת הצעה להנהגת שבט

שכב"ג! כדי להציע הצעה להנהגת שבט למלא את כל הסעיפים ולשלוח!

הנהגות שבט: המקום של השכבג לשנות דברים בשבט. כל אחד יכול לשלוח הצעה שתעבור להצבעה בשכב"ג. ההצעות יכולות לגעת במפעלים(מחנק, טקסים וכו), בחירות כל שהן, ובדברים שגרתיים.

שם מגיש ההצעה
שם ההצעה*
פירוט ההצעה*
מה יקרה אם ההצעה שלכם תתקבל
הרקע להצעה
למה אתם רוצים שזה יהיה, מאיפה בא הרעיון, מה אתם בעצם באים לתקן בשבט