zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  השאלת ציוד מההנהגה דף הבית » הנהגת צפון »השאלת ציוד מההנהגה

מרכזים יקרים שלום!

מצורף טופס להזמנת ציוד מההנהגה על מנת להקל על התהליך ולאפשר לכם שיריון של הציוד לפעילויות שלכם. אנא מלאו את הפרטים המלאים.

שימו לב! הציוד המושאל הינו באחריות המרכז עד להחזרתו להנהגה. אי החזרת הציוד, או החזרתו שלא במצב תקין תחייב את המרכז ו/או השבט בהתאם.

שם השבט*
ציוד להזמנה
מקרן מפה תיק עזרה ראשונה ערכת ראש טור
מספר מפה
נא לברר את מספר המפה הרלוונטית לאזור הטיול
שם הפעילות*
תאריך השאלה*
נא להכניס את התאריך בו יושאל הציוד מההנהגה
תאריך החזרה*
נא להכניס את התאריך בו יוחזר הציוד להנהגה