zofim.org.il
  
 


 
שבט צופית
חץ  פמל שבטי דף הבית » שבט צופית »פמל שבטי

 פמל שבטי – שבט צופית
יש למלא ולשלוח את האישור ולהודיע לרשג"ד עד שלושה ימים לפני הפעילות. 

ישנה התחייבות לתנאים הבאים בעת שליחת הטופס:

 

*בעת הדלקת אש חייבת להימצא 2 ג'ריקני מים לכיבוי האש + עמדת הג"ס ליד האש ( כולל: כאפה, דלי עם מים ויוטה, מטף)

*להודיע לרשג"ד בתחילת וסיום הפעילות

*להמתין עד שאחרון החניכים הולך הביתה

*לדאוג לנוכחות בוגר משך כל הפעילות.

*להודיע למרכז/ת השבט על כל אירוע חריג שקורה במהלך הפעילות (פציעת חניך, בעיות משמעת, וכד') 

שם המדריך*
כיתה*
מקום הפעילות*
כמות החניכים הצפויה*
תאריך האירוע*
שם הבוגר (אם לא בשבט)
טלפון הבוגר (אם לא בשבט)
תיאור הפעילות
מדורה בישול פעולה מחוץ לשבט משהו אחר
פירוט הפעילות*
הערות נוספות
אם יש לכם הערות נוספות אתם מזומנים להוסיף כאן