zofim.org.il
  
 


 
אתר חץ וקשת
חץ  טופס מועמד/ת למשלחת חץ וקשת 2014 דף הבית » אתר חץ וקשת »טופס מועמד/ת למשלחת חץ וקשת 2014

מועמד/ת יקר/ה:

לפניך טופס מועמדות למשלחת "צופים חץ וקשת". נא לקרוא בתשומת לב ולמלא.

שים לב, שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.

לאחר קבלת הטופס, מרכז השבט יקבל טופס חוו"ד למייל שלו. עליך לדאוג שמרכז השבט שולח את החוו"ד המלא לכתובת -

cvk@admin.zofim.org.il

כמו כן, נא לוודא כי המייל אותו רשמת הינו המייל הנכון, ונא להיכנס ולבדוק אותו לאחר משלוח הטופס ועד למיונים היות ולשם יישלחו כל הפרטים הרלוונטיים

בהצלחה!

הטופס נסגר על-ידי מנהל האתר
שם פרטי*
שם משפחה*
מין
זכר נקבה
תעודת זהות*
תאריך לידה*
שכבת גיל*
כתובת מלאה*
טלפון נייד*
טלפון בבית*
דואר אלקטרוני*
אנא וודאו שוב שהכתובת נכונה!
הנהגה ושבט*
תפקיד בשבט*
שם האב*
טלפון האב*
שם האם*
טלפון האם*
דואר אלקטרוני של אחד ההורים*
אני צמחוני/ת
כן לא
אני שומר/ת שבת
כן לא
מועד מיון מועדף*
תפקידים נוספים שביצעת במסגרת השבט
מדוע את/ה מעוניין/ת להשתתף במשלחת חץ וקשת?*
ציין/י 3 תכונות חיוביות שתוכלנה לסייע לך במהלך התכנית
איזה תכונה שלך עשויה להיות גורם מעכב בתכנית
הערות
אני מודע/ת לתאריכי המשלחת 25.6.14-23.7.14 ולא תהיה לי בעיה להנפיק אישור מביה"ס במידה ואצטרך
כן לא
אני מבין/ה כי אדרש לארח בביתי 3 אמריקאים (ייתכן שגם בנים וגם בנות) למשך סוף שבוע
כן לא
נא לענות לאחר בדיקה עם ההורים
במידה ואוכל לארח יותר או פחות משלושה אמריקאים בביתי, אוכל לארח
אמריקאי אחד שני אמריקאים ארבעה אמריקאים יותר מארבעה
שם מרכז השבט*
נייד מרכז השבט*
דואר אלקטרוני של מרכז השבט*
איך שמעת על משלחת חץ וקשת?*