zofim.org.il
  
 


 
שבט ים
חץ  רשימת תפוצה דף הבית » שבט ים »רשימת תפוצה

 רשימת התפוצה של שבט ים

אנו שולחים באופן שוטף עדכונים ומידע לגבי פעילויות ואירועים בשבט.

הורים המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל אחת לתקופה מידע שכזה מתבקשים למלא את הטופס.

 

מייל למשלוח הודעות*
שם החניך*
גיל/גדוד/כיתת החניך*
בית ספר*
שם ההורה*
שם המדריך
טלפון נייד של ההורה*
הודעה