zofim.org.il
  
 


 
לשכת מזכ
חץ  טופס לפניות הציבור דף הבית » לשכת מזכ"ל »טופס לפניות הציבור

המחלקה לפניות הציבור משמשת כתובת לציבור המעוניינים לדווח על כל נושא בתחומי הפעילות של התנועה. המחלקה בודקת את הפניות בעזרת אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל נושא ומשיבה לפונים.

שימו לב, לפני שאתם פונים למחלקה לפניות הציבור, אנו מציעים למצות את אפשרות הפנייה באמצעות האתר בדף צור קשר המקשר ישירות להנהגות ולשבטים על מנת לקבל מענה הולם.

שם מלא*
בחירת שבט\הנהגה*
מספר טלפון ליצירת קשר*
כתובת מייל*
נושא הפנייה*
תוכן הפנייה*