zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  טופס הגשת הצעה 2016 דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי »טופס הגשת הצעה 2016

 צופים חזק!

מועצת תנועה התשע"ז, שתתקיים ב1.11.16, ל' תשרי תשע"ז, תעסוק בנושא ערבות הדדית.
ערבות הדדית
 היא האחריות שמגלה הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל.
הנושא נבחר ע"י פורום מוביל ארצי ( נציגי שכבות יא-יב מכל ההנהגות בתנועה).
אתם מוזמנים ומזמנות להציע הצעות להחלטה שיעלו לדיון במועצת תנועה, ההצעות יכולות להיות בנושא ערבות הדדית או בכל נושא אחר שחשוב לכם לקדם ו/או לשנות בתנועה.

הצעות שיבחרו במועצה ייושמו ע"י כל השבטים בתנועה.

 

יש למלא את הטופס במלואו, חשוב שההצעה תהיה כמה שיותר מפורטת, הצעות לא מפורטות ושאינן כתובות בבהירות לא יתקבלו.

לשאלות ופרטים נוספים לחצו כאן או פנו לירון - lirony@admin.zofim.org.il

 

נושא ההחלטה
ערבות הדדית אחר
אם בחרת "אחר" - מהו הנושא?
מדוע בחרת בהחלטה זו? ( מה הרקע להצעה, מה המצב היום בתנועה/בחברה)*
פירוט ההצעה ( דרכי ביצוע, יעדים ותאריך ביצוע)*
שם מלא של מגיש\ת ההצעה*
שכבת גיל
ד'-ח' ט'-יב' בוגר
בחירת שבט\הנהגה*
מספר טלפון*
כתובת מייל*