zofim.org.il
  
 


 

חשבון חבר תנועה?

מה, למה ואיך...

 

באתר התנועתי מתנהלות שתי מערכות מקבילות של חשבונות משתמשים. הראשונה, היא מערכת החשבונות של "מבקרים". ואלו השנייה הינה מערכת חשבונות של "חברי תנועה".

 

מי מוגדר כחבר תנועה באתר התנועתי ויכול לקבל חשבון חבר תנועה?
חניכי שבטי תנועת הצופים מכל שכבת גיל (ד'-י"ב), חברי שנת שרות, חברי הדרג השכיר, חברי הדרג המתנדב ובוגרי התנועה. פירוט לגבי אופן פתיחת החשבונות ראו בהמשך.

 

למי מיועד חשבון חבר תנועה?
חניכי התנועה משכבות ד'-י"ב, עובדי התנועה בשבטים, המחלקות ובמטה וחברי הדרג המתנדב (ראש שבט/גזבר).

 

מה ההבדל בין החשבונות?

 

חשבון "מבקרים"

פרסם כתבה »