zofim.org.il
  
 


 

 

שלב ראשון - חיבור לתוכנית השנתית
 
במהלך כל השנה, אנו פועלים מתוך חזון ותוכנית שנתית ברורה. הטיול מהווה, בכל שלב בשנה,
חלק מהתהליך ועלינו לוודא כי הוא אכן מחובר רעיונית לתוכנית השנתית.
חשוב לבצע שלב זה לפני ביצוע שיקוף המצב וזאת על מנת להמשיך להוביל את הרעיון שאליו אנו
רוצים להגיע ולא לסטות למענה המיידי שהקבוצה צריכה.
 
ניתן לקחת את המטרות מהתוכנית השנתית (ניתן גם לקרוא להן מטרות-על) ולחלקן למספר מישורים:
 
a     רמה רעיונית: מגדירה תפיסה כוללנית.
a      רמה קוגניטיבית: מגדירה ידיעה והבנה.
a    רמה ריגושית: מגדירה תחושות וחוויות נדרשות.
a     רמה ערכית: מגדירה עמדות ותפיסות לגיבוש.

פרסם כתבה »