zofim.org.il
  
 


 


שלב שני - שיקוף מצב

זהו שלב המאפשר לנו להגדיר את המצב המצוי.
המצב המצוי מהווה הנחת יסוד של התכנית החינוכית אותה נבנה לטיול

ü      חניכים – נקיים שיקוף מצב אישי לכל חניך וחניך בו נגדיר מטרה לכל אחד (ראה נספח 1).
כמו כן נקיים שיקוף מצב קבוצתי לכל קבוצה ולה נגדיר מטרות ויעדים להשגה (נספח 2).
כמו כן, נקיים מצב גדודי על מנת לבחון האם יש מטרות ויעדים גדודיים להשגה (נספח 6)

ü      מדריכים – נקיים שיקוף מצב אישי לכל מדריך בו נגדיר מטרה לכל אחד (ראה נספח 3).
כמו כן, נקיים שיקוף מצב צוותי ולו נגדיר מטרות ויעדים להשגה (ראה נספח 4).
את השיקוף הזה יבצעו הרשג"דים בדיוק כפי שמדריך מבצע עבור חניכיו.

                                                                                     

 מה אנחנו משקפים למעשה?

ü
קובץ נלווה:  קובץ נלווה  קובץ נספחים (198 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »