zofim.org.il
  
 


 


שלב חמישי - בניית ההדרכה לכל יום בטיול

 

 

נקודות למחשבה במיקום תחנות ההדרכה
אחת מהמטרות החשובות של טיול ההכנה היא ליצור שפה משותפת לכל צוות הטיול מבחינת מיקומים.
חשוב לתעד את כל המקומות בהם מומלץ לעצור עם הקבוצה לטובת הדרכה. בתחנות ההדרכה יש
לקחת בחשבון את הקריטריונים הבאים:
1.       היכן יעמוד המדריך והיכן תעמוד הקבוצה כך שתוכל להתרכז בו ובתוכן עליו מדריך
2.       אופי השטח – צל/שמש, רחב/צר, רועש/שקט
3.       מיקום אידאלי לתחנת הדרכה תהיה במקום בו רואים את הנושא עליו רוצים לדבר, אך לא מפריעים למטיילים האחרים בדרך.