zofim.org.il
  
 


 

 

 

 

רוצים קהילה טובה יותר?

רוצים להשפיע יותר על סביבת המגורים שלכם?

רוצים לתת מענה טוב יותר לילדים בשכונה?

רוצים להפוך את השבט שלכם לבית חם בעבור ילדים שאין להם מסגרת?

 

זה אפשרי:
השבט הקהילתי- השבט שלי

פרסם כתבה »