zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה-פרשת נח

תמונת מגזין בעין הפרשה-פרשת נח פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 27/10/2011
בכתבה זו צפו 2612 גולשים

 

יצא בתאריך א חשוון התשע"ב, 29/10/11

אחדות רצויה ובלתי רצויה
צבי ינאי


צבי ינאי הוא מנהל בית-הספר 'הרטמן' לבנים בירושלים.

פרשת נח מספרת שני סיפורים מכוננים על ראשית האנושות. הסיפור הגדול של דור המבול והצלת האנושות דרך משפחה אחת , נח ובני ביתו. ואילו העולם לאחר המבול , מגיע לפרשת דרכים חדשה התובעת את התערבות האלוהות , בסיפור של דור הפלגה.

נעיין ברשותכם בסיפור השני וננסה להבין מה רוצה התורה ללמדנו בתיאור הנפלא של ההתארגנות האנושית הקולקטיבית תחת "שפה אחת דברים אחדים". בפתיחת הפרשיה (פרק יא) נשמעת נימה חיובית של אחדות האנושות המתארגנת בשפה משותפת ובחתירה טיבעית למצוא איזור מחיה בטוח, לאחר המבול. היחד מנוצל לפתח את כושר ההמצאה וראשית הטכנולוגיה לשם בנייה ויצירה: "ויאמרו איש אל רעהו:הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר". מגלים את האש והיכולת הטכנולוגית לייצר מהטבע חומרי בנין משוכללים וחזקים. הנה כי כן על כך נתברך האדם הראשון: ויברך אותם אלק' ... פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ..." (ברא' א' כח') והרי אפשר לראות בהתפתחות המתוארת את תחילת התהליך המחודש במילוי אתגר זה בידי האדם.

אך המשך הפסוקים מורה על השאיפות והמטרות של ההתארגנות אשר אינה רצויה בעיני הבורא, היורד לעולם ומתערב באופן המשבש את המגמות האנושיות . בניגוד להתערבות החמורה במבול הגורמת למחיית כל בשר, בפרשייתנו הקב"ה פועל באופן עקיף ומתוחכם ומלמד אותנו שמספיק לגרום לחוסר הבנה וחוסר תקשורת בין בני אדם כדי לשבש מהלכים גדולים והרי גורל. יש כאן לימוד גדול על הפער העצום בין הדימוי העצמי שלנו כבני אדם מול היכולת האמיתית שלנו לנווט ולהוביל את העולם כרצוננו. בכל זאת ,הפרשנים מתקשים להבין מה היה חטאם החמור של דור הפלגה שהצריך את התערבות הקב"ה גם בנסיון האנושי שלפנינו. בעוד שדור המבול חטא בהשחתה מוסרית חמורה , אנו עדים לרצון האלוקי לפזר את בני האדם על פני כל הארץ ולמנוע את האחדות וההתלכדות סביב "עיר ומגדל וראשו בשמים". על כן רבו הפירושים על פרשה זו כאשר רוב הפרשנים מתמודדים דרך התגובה והתוצאה של ההתערבות לפענח את חטאם של אנשי בבל שהתבלבלה שפתם.

פירוש מעניין במיוחד מביא הנצ"יב מוולוזין, השואל בעצם מדוע הם זקוקים למגדל כה גבוה ומהם ה"דברים האחדים" הסתומים שאנשי העיר רוצים לשמור עליהם מכל משמר. לדעתו, שאיפתם היתה למנוע מאנשים לחשוב אחרת מכולם, לשמור על אחדות הדעות והאמונות על פי ההנהגה :
"חששו שלא יצאו בני אדם מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת, על כן היו משגיחים שלא יצא איש מישוב שלהם ומי שסר מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לשריפה כאשר עשו לאברהם אבינו..."

כלומר , הדברים האחדים היו כה חשובים בעיניהם והצדיקו שמירה והשתלטות על החברה כולה שמא יפרצו גדר ויסטו מהרעיונות המחייבים הקולקטיביים. מוסיף הנצי"ב ומבאר כי סופה של גישה מסוכנת זו מביאה לחורבן ורצח: "אם יגמרו המגדל יבואו למחשבה שניה למנוע בעל כורחו (נגד רצונו) הנבדל ממחשבה זו וזהו דבר רצח ושוד המשחית את הישוב לגמרי ולזה לא מועיל מה שכעת המה מתאחדים בדעה." רוצה לומר , שלא כל אחדות ואחידות הינה מבורכת ורצויה. חברה המנסה להכתיב דעה ואורח חיים אחידים ללא ביטוי לשונות, לאמונות ושאיפות מגוונות ולעמדות מתנגדות- סופה שיקום גוף שלטוני אשר יפעל בשיטות פסולות לדיכוי והשלטת העמדות הראויות לשיטתו. בעצם מסלול כזה מוביל להשחתה מוסרית ופיסית ולחורבן החברה והאנושות בכלל. יוצא אפוא כי מה שנראה לכאורה כהתארגנות חיובית המובילה לקידמה , התפתחות והגשמת חזון, עלול באופן מסוכן להביא לתוצאות הפוכות ולהתפוררות הרסנית.

תולדות העולם והחברות האנושיות מראות לנו לאורך ההסטוריה עד כמה סיפור דור הפלגה אינו סיפור חד פעמי , קיצוני ובלתי מציאותי . אלא יש לראות בו אות אזהרה ותמרור זוהר שיגרום לנו תמיד לבחון את דרכנו ולפלס את הגשמת החזונות והשאיפות הגדולות שלנו מתוך הכרה בחיוב שבביקורת, בריבוי הדעות , בהבנה שיש מקום לשונה ולאחר . אין זה בא לומר שהכל נכון באותה מידה .

הרעיון שהמשכנו מדברי הנצי"ב , הולם השקפה מודרנית בזכות ריבוי הדעות וההשקפות, תוך קיום מחלוקת בכללים הוגנים ומאפשרים מגוון פרשנויות ועיצוב החיים בחברה אנושית סובלית , הוגנת, המכבדת כל אדם באשר הוא.

שבת שלום

צבי ינאי


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה