zofim.org.il
  
 


 
שבט רעים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט רעים » ארכיון הכתבות » כתבה: תשלום והרשמה

תמונת מגזין תשלום והרשמה פורסם על ידי בעז שליין
בתאריך 18/10/2012
בכתבה זו צפו 2062 גולשים
 
להבדיל משנים קודמות, בשנת הפעילות תשע"ג תתקיים בשבט רעים ובהנהגת צופי רמת גן גבייה שנתית מרוכזת עבור חניכי כיתות ד'-ח',
הכוללת תשלום והרשמה לטיולי פתי"ש, פעילות חנוכה, יום הצופה, פעילות יום המשפחה, פורימון, טיולי פסח, פסטניצי ופעילויות נוספות,
כבר בפתיחת השנה.
השיטה תאפשר פריסה לעשרה תשלומים חודשיים שווים – 195 ש"ח לחניכי כיתות ד'-ו' ו־200 ש"ח לחניכי כיתות ז'-ח',
להמנע מתשלומים נוספים במהלך השנה (פרט למחנה הקיץ) ולהגדיל את אחוזי ההנחה והסובסידיה עבור הנחות אחים.
מצ"ב פירוט התשלומים וההנחות לשנת הפעילות תשע"ג:
 
כיתות ד'-ו'
כיתות ז'-ח'
כיתות ט'
כיתות י'-י"ב
ביטוח
200 ש"ח
200 ש"ח
200 ש"ח
200 ש"ח
דמי חבר
490 ש"ח
490 ש"ח
490 ש"ח
390 ש"ח
טיולי פתי"ש
350 ש"ח
350 ש"ח
 -
 -
יום הצופה
220 ש"ח
220 ש"ח
220 ש"ח
 -
טיולי פסח
350 ש"ח
535 ש"ח
535 ש"ח
 -
חנוכה,
יום המשפחה,
פורימון,
פסטיניצי
ופעילויות נוספות
340 ש"ח
205 ש"ח
 -
 -
סה"כ
1,950 ש"ח
2,000 ש"ח
910 ש"ח
590 ש"ח
 
הנחות אחים לשנת הפעילות תשע"ג
אח ראשון
אח שני
אח שלישי
הנחה
כיתות ד'-ח'
כיתות ד'-ח'
-
500 ש"ח
כיתות ט'-י"ב
כיתות ט'-י"ב
כיתות ד'-ו'
195 ש"ח
כיתות ט'-י"ב
כיתות ט'-י"ב
כיתות ז'-ח'
200 ש"ח
כיתות ד'-ח'
כיתות ד'-ח'
כיתות ד'-ח'
1,000 ש"ח
 
ביטול הרשמה לשנת הפעילות
עד ליום שבת 04/05/2013 ינתן החזר יחסי עבור דמי חבר ופעילויות נוספות מחודש לאחר הביטול ועד חודש יוני 2013
והחזר מלא עבור המפעלים (טיולי פתי"ש, יום הצופה וטיולי פסח) בהם בוטלה ההשתתפות
ובלבד שניתנה הודעה בכתב למרכז השבט.
לאחר המועד הנ"ל לא ינתן החזר כספי עבור ביטול הרשמה לשנת הפעילות.
 
ביטול הרשמה והשתתפות בטיולי פתי"ש, יום הצופה וטיולי פסח
עד למועד סגירת ההרשמה (טיולי פתי"ש – יום שישי 19/10/2012; יום הצופה – יום שישי 25/01/2013;
טיולי פסח – יפורסם באתר השבטי ובדוא"ל כחודש לפני הטיולים) ינתן זיכוי/ החזר מלא עבור המפעל בו בוטלה ההשתתפות
ובלבד שניתנה הודעה בכתב למרכז השבט.
לאחר המועד הנ"ל לא ינתן זיכוי/ החזר כספי עבור ביטול הרשמה למפעל,
אלא בהצגת אישור רפואי עד לבוקר הטיול ולמעט דמי ביטול ע"ס 70 ש"ח.
 
בכול שאלה, טענה או מענה, ניתן ליצור קשר בטלפון או בדוא"ל:
  
תפקיד
טלפון
דוא"ל
בעז שליין
מרכז השבט
054-2440513
אורית לב פארי
ראש השבט
050-6205458
עמיר כהן
ראש השבט
052-6669217
 

 

פרסם כתבה »