zofim.org.il
  
 


 
גרעין רעים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » גרעין רעים » כתבה: גרעין רעים - קצת רקע

תמונת מגזין גרעין רעים - קצת רקע פורסם על ידי ליטל מרזוק
בתאריך 3/2/2015
בכתבה זו צפו 6016 גולשים

 גרעין רעים

חזון, מטרות ומבנה

 

חזון:

*        גרעין רעים יגשים את ערכי תנועת הצופים בדגש על אחריות חברתית וקידום נושאי צו השעה.

*        גרעין רעים יפעל להפצת ערכי החינוך הצופי, בשימת דגש על פיתוח מנהיגות מקומית ולקיחת אחריות חברתית, תוך התאמה לצרכי הקהילה.

 

מטרות:

1.     הש"שים יפעלו לקידום ופיתוח השבט הקהילתי ברחבי ישראל.

2.     הש"שים יפעלו להקמת שבטי צופים קהילתיים חדשים.

3.     הש"שים ייצרו מפגשים בעלי תוכן ערכי, חברתי וחינוכי בקהילה.

4.     הש"שים יתנסו בחיי קבוצה, שותפות ועצמאות אישית.

5.     גרעין רעים ייתן מענה למשימות לאומיות על סדר היום הציבורי ולצרכים תנועתיים.

 

מבנה:

הגרעין פועל בחלוקה ל-4 מסלולי התמחות, כשהחזון והמטרות של הגרעין משותפים לכולם ולכל מסלול הכשרה והתמקצעות שונה בהתאם למשימה.

 

 

 

 

מסלולי ההתמחות:

 

רעים ביישוב -

הפעלה ופיתוח של שבטים קהילתיים הפונים ומותאמים לאופי ואוכלוסיית היישוב, עבודה במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ביישוב, תקשורת רציפה עם גורמים ביישוב, הפעלת פעילות קהילתית ביישוב בהתאם לתוכנית העבודה של השבט ולצרכי הקהילה, כגון הפעלת מועדונית/ מרכז למידה בשבט, לקיחת חלק באירועים יישוביים (חגים, טקסים וכו') והשתתפות במסגרות קהילתיות יישוביות (למשל פורום נוער).

 

רעים בשכונות -

הפעלה ופיתוח של שבטים קהילתיים הפונים ומותאמים לאופי ואוכלוסיית השכונה, עבודה בבתי ספר יסודיים בגבולות השכונה, ובמסגרות החינוך הפורמאלי בחינוך והבלתי פורמאלי בהן לוקחים חלק תושבי השכונה, הפעלת מועדונית/מרכזי למידה שכונתיים, הפעלת פרויקטים קהילתיים לילדים ונוער בשכונה. תקשורת רציפה עם המתנ"ס המקומי וגורמים שכונתיים (משמר אזרחי, קידום נוער), ולקיחת חלק במסגרות קהילתיות שכונתיות (למשל - וועד השכונה) ובאירועים שכונתיים (טקסים, חגים וכו').

 

רעים מקימים -

הקמה וביסוס של שבטי צופים במקומות בהם אין פעילות צופית או קיימת פעילות צופית בשנותיה הראשונות ומתן מענה לצרכים קהילתיים ביישוב / שכונה. עבודה על פי תכנית עבודה הנהגתית מסודרת לפתיחת השבט, בשאיפה לצד מרכז שכיר, השתלבות במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות בדגש על גיוסים, יצירה וביסוס תקשורת שוטפת עם מנהלי בתי ספר, מתנ"סים, גיבוש קבוצת הורים פעילים וראש שבט, נראות מקסימאלית לצופים ביישוב / שכונה.

 

רעים בהנהגה -

הקמת שבטי צופים, הפעלה וקידום של שבטים קיימים ביישובים / שכונות מכל הסוגים ומתן מענה למשימות הנהגתיות, תנועתיות וקהילתיות. עבודה אינדיווידואלית כצוות בוגר משמעותי בשבטי הצופים בארץ (לרוב לצד מרכזים שכירים או בכפוף להם). לקיחת אחריות על נושאים מרכזיים בשבטים ובהנהגה, ביניהם ריכוז וריכוז הדרכה, הדרכת שכבה, ליווי ט', פיתוח העשייה הקהילתית וקידום משימות תנועתיות שונות בשבטים. השפעה ומעורבות בתהליך הגשמה הנהגתי. התנדבות משותפת לכל חברי הקבוצה ביישוב.

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה