zofim.org.il
  
 


 
קהילת מרכזים בוגרים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » קהילת מרכזים בוגרים » ארכיון הכתבות » כתבה: מכתב הבהרה מוועדת ארגון וכספים.

תמונת מגזין מכתב הבהרה מוועדת ארגון וכספים. פורסם על ידי דן עמית
בתאריך 21/10/2007
בכתבה זו צפו 902 גולשים

3.10.07

 

לכבוד

דרג מתנדב

דרג מקצועי

הורי חניכי תנועת הצופים

 

שלום רב!

ברצוני להבהיר ולתקן אי הבנות בנושא דמי חבר לתנועה וההצלבה עם נושאי הביטוח.

תנועת הצופים גובה 80 ₪ דמי חבר לתנועה . סכום זה כולל 10 ₪ דמי חבר להתאחדות הצופים שהיא הגוף המרכז את כל תנועות הצופים בארץ (כולל תנועות הצופים הערביות) כחלק מההתאחדות העולמית. חלק מסכום זה מועבר לחו"ל כמיסים להתאחדות הצופים העולמית בה אנו חברים.  זה תנאי לקיום התנועה תחת כותרת הצופים.

 

דמי החבר בתנועה הועלו  השנה מסך של 60 ₪ ל-80 ₪ ע"פ החלטת ההנהגה הארצית בינואר שנה זו ולאחר, שקרוב ל-10 שנים לא חל שינוי בגובה דמי החבר. 

 

החלטה נוספת של היא, שדמי החבר צריכים לכסות לפחות את עלות הביטוח.  דמי החבר היו נגבים בכל מקרה, והחלטה זו היא כתוצאה מהתייקרות עלות הביטוח שקפצה במהלך השנים האחרונות להוצאה של כ-2.7 מליון

ואין לה מקור מימון חיצוני.  

 

יש פניות הורים אלינו בשאלה "מדוע ביטוח ענבל של תלמידי בתי הספר אינו מתאים ומדוע הביטוח כביכול כפול". גם בתקשורת מופיעות לפעמים כתבות בנושא שרחוקות מלהיות מדויקות.  ניתן היה להבין כי תנועת הצופים מקבלת תשלום בגין ביטוח, בזמן שלמעשה החניכים כבר מבוטחים ע"י משרד החינוך גם בזמן הפעילות בתנועה.

 

מידע זה רחוק מלהיות מדויק לגבי פעילות התנועה.

א.      משרד החינוך מחייב את הרשויות המקומיות לבטח את התלמידים בביטוח תאונות המכסה את התלמידים 24  שעות ביממה בסכומי ביטוח  ובתנאים שנקבעים בין מרכז השלטון המקומי לבין החברות המבטחות. ביטוח זה משולם ע"י ההורים בתחילת שנת הלימודים. קיימת אפשרות שרשויות מקומיות שמצבן הכספי אינו תקין לא מעבירות כספים עבור הביטוח ובכך נשלל הביטוח מתלמידים שבתחום הרשות.

 

ב.      תנועת הצופים פותחת שעריה גם בפני ילדים ובני נוער שאינם לומדים ולפיכך גם אינם מבוטחים.

       התנועה אינה מוכנה להסתכן ולהסתמך על ביטוח שקיומו מותנה בגורמים שלתנועה אין כל שליטה

       עליהם. חשוב להדגיש, הביטוח במסגרת התנועה בא בתוספת לביטוח שנעשה ע"י הרשות המקומית

       ולפיכך ילד שנפגע במסגרת התנועה מבוטח בסכום גבוה יותר ביחס לילד שנפגע בבית הספר או בבית.

 

ג.       התנועה מבטחת את כל החניכים, המדריכים והמתנדבים בביטוח צד ג' אשר מגן על כל אחד מהם מפני

       תביעה אפשרית מכל גורם שהוא בעת שיש פגיעה בגוף או ברכוש ומאידך מאפשרת לחניכים, למדריכים

       למתנדבים לתבוע את פוליסת הביטוח של התנועה בגין כל נזק לגוף ולרכוש אשר נגרם להם תוך כדי

       פעילות בתנועה. חשוב להזכיר בהקשר זה שהחברה להגנת הטבע חדלה מפעילותה עקב תביעה אחת

       בגין מקרה קשה.  התביעה נידונה ומשפחת הנפגע זכתה בסכום הגדול מהיקף הביטוח של החברה באותו

       זמן.

 

ד.      התנועה מבטחת את כל המבנים והרכוש אשר נמצאים במסגרתה ואינה מסתמכת על ביטוחים אחרים    

       (שלרוב אינם קיימים כלל) ואשר אינם נותנים פתרונות מעשיים בעת קרות נזקים קשים. ביטוחי הרכוש

       של התנועה משלמים כל שנה תגמולי ביטוח העולים על הפרמיות ששולמו בגין ביטוחים אלו.

 

ה.      התנועה מבטחת את כל הפעילים מטעמה הן בדרג השכיר והן בדרג המתנדב .

 

השבטים מפרסמים להורים את סכום התשלום עבור השתתפות חניך בפעילות התנועה בתחילת השנה. סכום זה כולל את דמי החבר לתנועה ועלות הביטוח הגלומה בו. חלק מהטענות הנפוצות בקרב ההורים נובעת מבלבול בין הגדרת התשלום כדמי החבר והתשלום עבור הביטוח. גם מגבלת הסף, עדיין דמי החבר בקושי מכסים את הוצאות הביטוח.

 

רק לידיעה, כשילדכם משתתף בחוג (ג'ודו, קפוארה, ג'אז וכדומה) במסגרת המתנ"ס הקשור למשרד החינוך ו/או כל מקום אחר, אתם נדרשים שם לשלם בתחילת השנה תשלום עבור ביטוח.

 

 

נשמח לענות על כל שאלה בנושא.

 

בברכת הצופים      "חזק ואמץ"   

דן עמית יו"ר ועדת ארגון וכספים

 

עותק: הנהגה ארצית

            ועדת ארגון וכספים

            ועדת ביטוח

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה