zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת כספים » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

ביקורת על ההתנהלות הכספית בשבטי התנועה והנהלת החשבונות פורסם על ידי ניר ויטנברג
בתאריך 7/2/2006

בימים אלה נערכת ביקורת מקיפה על ההתנהלות הכספית בכל שבטי התנועה,

לתשומת לבכם, התחומים שנבדקים:

 
  1. אופן העבודה והדיווח על הפעילות הכספית ב"מחשבט" (רישום הפעולות - הפקת קבלות, הפקדת המחאות ומזומנים והזנת חשבוניות ספקים)
  2. מצב העברת חומר הנהח"ש למנהל החשבונות בהנהגה (דפי בנק, העתקי צ'קים, חשבוניות ספקים מקוריות וכד')
  3. העברת סיסמת הבנק למנהל החשבונות
  4. עבודה עפ"י תקציב שבט בפורמט התנועתי
  5. העברת יתרות פתיחה ל-2006 כפי שנתבקש במסמך שהועבר - היערכות לסיום שנת הכספים 2005
  6. מצב מורשי החתימה בחשבונות הבנק
  7. צ'קים חוזרים של השבטים בגין כיסוי לא מספיק