zofim.org.il
  
 


 
אתר מחשבט
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר מחשבט » נוהל קופה קטנה

נוהל קופה קטנה פורסם בתאריך 22/11/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

נוהל קופה קטנה ויישומו במחשבט

ראשית נציין שמטרת הקופה הקטנה הינה תשלום הוצאות בסיסיות בשבט ולא תשלום לספקים קבועים או הוצאות משמעותיות.

חשוב להבין שיש הבדל בין קופה קטנה לבין קופת המזומנים של השבט – אותם כספים המתקבלים מחניכים, אותם חייבים להפקיד בבנק ואסור להשתמש בהם לטובת תשלומים לספקים או קופה קטנה.

1.      קופה קטנה מחזורית (הדרך בה צריך לנהל את הקופה הקטנה):

a.      הפקדת סכום התחלתי בידי מרכז השבט (ע"י המחאה). כל הוצאה מזדמנת או לא מתוכננת, מרכז השבט  ישלמה במזומן כך שתמיד יש בידיו את הסכום ההתחלתי ע"י מזומן ו/או חשבוניות מס מקוריות ותקינות. לדוגמא אם קיבל 500 ₪ תמיד יהיה לו 500 ₪ במזומן או משולב מזומן וחשבוניות.

איך רושמים את המקדמה במחשבט?

מחשבט מגבילה את המשתמש לדווח על הוצאה רק לאחר הקלדת החשבונית. לפיכך יש להקים ספק שנקרא "קופה קטנה", לרשום חשבונית של הספק על סכום המקדמה, לדווח על ההמחאה שניתנה כמקדמה בדיווח הוצאה לספק ולאחר מכן לדווח את אותה חשבונית רק במינוס.

b.      בסוף חודש/תקופה או ברגע שהמחזור "בוזבז" יש למלא דו"ח קופה קטנה עם פירוט ההוצאות ובצירוף חשבוניות המס, את הדו"ח על כל הוצאותיו צריכים לאשר ראש השבט והגזבר (שתי חתימות) ולאחר מכן להוציא צ'ק על סכום החשבוניות שהוגשו כך שהמחזור יושלם לסכום המקורי (500 ₪ במקרה הנ"ל).

איך רושמים את הדו"ח במחשבט?

 את הדוח רושמים כחשבונית תוך שיוך לספק "קופה קטנה". יש לשייך את ההוצאות למפעלים הרלוונטיים. יש למספר את הדו"ח בסדר עולה, כך שכל דו"ח מקבל מספר. כמו כן מדווחים על התשלום כמו לכל ספק.

c.      כך ממשיכים וממשיכים עד סיום תפקיד, וחובה לזכור לגבות מהמרכז את סכום המחזור בסוף התקופה.

2.      תשלום רטרואקטיבית (במקרים חריגים)

a.      ריכוז החשבוניות ע"י מרכז השבט ובסוף כל חודש תשלום עפ"י דו"ח וחשבוניות כמו במקרה הקודם רק ללא המקדמה כדמי מחזור.

איך רושמים במחשבט?

את הדוח רושמים כחשבונית תוך שיוך לספק "קופה קטנה". יש לשייך את ההוצאות למפעלים הרלוונטיים. יש למספר את הדו"ח בסדר עולה, כך שכל דו"ח מקבל מספר. כמו כן מדווחים על התשלום כמו לכל ספק – באמצעות המחאה של השבט.

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  קופה קטנה במחשבט.doc (28 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !