zofim.org.il
  
 


 
אתר מחשבט
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר מחשבט » רישום דמי חבר וביטוח

רישום דמי חבר וביטוח פורסם בתאריך 24/11/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

רישום חניך למפעל ביטוח לדמי רישום

 

חשוב להבין כי דמי הביטוח והרישום שייכים שניהם למפעל המסגרת: ביטוח ומסי חבר. ההנהגה מחייבת את השבט בתשלום לפי מספר החניכים שרשומים למפעל המסגרת הנ"ל ועל כן אין אפשרות לרשום חניך לשני מפעלים שבטיים שונים השייכים למפעל המסגרת הזה.

 

בשל כך יש לבצע רישום של חניך למחשבט בדרך הבאה:

בתפריט "מפעלים" יש לפתוח מפעל חדש לפי הנתונים הבאים:

שם מפעל מסגרת: ביטוח ומסי חבר

שם מפעל בצופים: תלוי במפעל (לדוג': מיסי חבר שכב"ג, מיסי חבר שכב"צ, מיסי חבר צמי"ד ועוד).

שם מפעל בשבט: מסי חבר וביטוח +תלוי מפעל (לדוג': מסי חבר וביטוח שכב"ג).

 

בטאב "נתוני רישום לתש"ע" – יש למלא בחלקו התחתון של המסך את הסכומים לפי ההנחיות הבאות:

 

במחירים לחניך – יש לרשום את כלל הסכום הכולל בתוכו את דמי החבר ואת הביטוח.

במחירים להנהגה – יש לרשום רק את הסכום שמועבר להנהגה בגין דמי החבר/ביטוח.  

כך כל פרטי ההרשמה הראשונית של החניך לשבט נרשמים במפעל יחיד ולא בשני מפעלים שונים.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  רישום חניכים כולל תמונות מסך (246 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !